ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่อง การดำเนินการเลือกและแต่งตั้งกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฏหมายที่มีการเรียนการสอน

ด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามมาตรา ๗ (๔)

แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

Loading...

download ประกาศ

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ อาคาร 3 ชั้น 3

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5609 หรือ 06-3267-4154

โทรสาร : (+66) 0-2149-5609