ผลประเมินความพึงพอใจการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรในหัวข้อ“การส่งเสริมและส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในต่างประเทศ”

ผลประเมินความพึงพอใจการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรในหัวข้อ

“การส่งเสริมและส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในต่างประเทศ”