วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางพัฒนาและขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจแบบบูรณาการและครบวงจรของประเทศ”
 

พันธกิจ

1. อำนวยการการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมิน รายงานผล และจัดทำข้อเสนอการพัฒนาสมุนไพรภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรให้มีความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือจังหวัดเมืองสมุนไพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมุนไพรทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรมกอง

เรียนเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)

เรียนเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรที่ได้รับรางวัล Premium Herbal Products และผู้ประกอบการสมุนไพรที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 108 อาคารฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 –...

การประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสู่ Health Claim วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสู่ Health.claim ณ...

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมุนไพร และนักวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสู่ Health Claim

📣ขอเชิญ ผู้ประกอบการสมุนไพร และนักวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสุขภาพสู่ Health claim 📆ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00...

ประกาศรับสมัครผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 2 ปี 2567 (Premium Herbal Products 2024)

ประกาศรับสมัครผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 2 ปี 2567 ( Premium Herbal Products 2024 )...

5 กระทรวงหลัก จับมือ ยกระดับประเทศไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพร พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสมุนไพร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชาติ

5 กระทรวงหลัก จับมือ ยกระดับประเทศไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพร พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสมุนไพร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชาติ >> อ่านข่าวที่นี่ <<...