วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางพัฒนาและขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจแบบบูรณาการและครบวงจรของประเทศ”
 

พันธกิจ

1. อำนวยการการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมิน รายงานผล และจัดทำข้อเสนอการพัฒนาสมุนไพรภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรให้มีความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือจังหวัดเมืองสมุนไพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมุนไพรทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรมกอง

5 กระทรวงหลัก จับมือ ยกระดับประเทศไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพร พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสมุนไพร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชาติ

5 กระทรวงหลัก จับมือ ยกระดับประเทศไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพร พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสมุนไพร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชาติ >> อ่านข่าวที่นี่ <<...

เชิญชวนการประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร

เชิญชวนการประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ปี 2567...

ประกาศรับสมัครผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2567 (Premium Herbal Products 2024)

ประกาศรับสมัครผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2567 ( Premium Herbal Products 2024 )...

ขอเชิญลงทะเบียนจับคู่เจรจาธุรกิจ มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ขอเชิญลงทะเบียนจับคู่เจรจาธุรกิจ มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20...

แถลงข่าว “ฟ้าทะลายโจร” ความมั่นคงทางยา มั่นใจรับมือโควิด 19

แถลงข่าว “ฟ้าทะลายโจร” ความมั่นคงทางยา มั่นใจรับมือโควิด 19...

ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรายการสมุนไพร Herbal Champions (ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรายการสมุนไพร Herbal Champions (ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)...