ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเจาะลึกรูปแบบธุรกิจสมุนไพรไทยสู่ตลาดจีน