ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "โอกาสทางการค้า บาห์เรนและอาหรับ ขุมทรัพย์ใหม่สมุนไพรไทย"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง “โอกาสทางการค้า บาห์เรนและอาหรับ ขุมทรัพย์ใหม่สมุนไพรไทย”