กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ 7 – Eleven เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ

        วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ พร้อมด้วยนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม ในการนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจับมือ 7 – Eleven เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ เพิ่มโอกาสสำคัญที่จะช่วยยกระดับตลาดสมุนไพร การเพิ่มช่องทางการตลาดด้านการค้าปลีกและการแลกเปลี่ยนความรู้และการส่งเสริมให้ เกิดเวที การเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพกับบริษัทเอกชนชั้นนำ ด้านธุรกิจอาทิเช่น บริษัทซีพี ออลล์ (มหาชน) จำกัดจึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยยกระดับตลาดสมุนไพรของประเทศไทย ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดสมุนไพรต่อไปได้

จัดประชุมโดย กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
ภาพกิจกรรมโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร