ประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้สัมภาษณ์ว่า

การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย แก้ไขในส่วนที่เป็นอุปสรรค เช่น การขอขึ้นทะเบียน การไม่สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารเสริม เป็นต้น จึงได้จัดทำพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ขึ้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562ที่ผ่านมา ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร