เปิดตัว งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยThai Herbal Pavilion เน้นกระตุ้นยอดขายเจาะกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ

                         เปิดตัวงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยThai Herbal Pavilion เน้นกระตุ้นยอดขายเจาะกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ
        กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมผลักดันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สู่พื้นที่จัดนิทรรศการแสดงสินค้า Thai Herbal Pavilion บริษัท คิงเพาเวอร์ ศรีวารี เพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562 – 2565 มูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.8 หมื่นล้านบาท
        ในวันที่ 14 – 27 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.ที่ คิงเพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ จังหวัดสมุทรปราการ    ได้เปิดพื้นที่จัดงานนิทรรศการแสดงสินค้า Thai Herbal Pavilion โดยมีเครือข่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ผ่านการประกวดผลิตภัณฑ์คุณภาพในระดับ Prime  Minister Herbal Awards (PMHA),  Premium  Products, Quality Thai Herbal Products (QTHP)  โดยมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร กว่า 29 บริษัท ร่วมออกบูธจัดจำหน่ายภายในงาน  ซึ่งประเภทสินค้าสมุนไพรที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม/ชาสมุนไพร/กาแฟ ผลิตภัณฑ์สปา
ยาสมุนไพร
        ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ บริษัท คิงเพาเวอร์ ศรีวารี ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมักได้รับความนิยมซื้อเป็นของฝากในโอกาสได้มาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีโอกาสเติบโตในตลาดประเทศจีน ได้แก่ นํ้ามันสมุนไพรแก้อาการปวดเมื่อย ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสปา ยาดม ยาอมสมุนไพร ยาหม่อง เป็นต้น การจัดนิทรรศการแสดงสินค้า Thai Herbal Pavilion ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ  ยกระดับสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ  สร้างมูลค่าเพิ่มและเปิดตลาดในระดับสากลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เน้นการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้เกิดการผลิตสมุนไพรไทยที่ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งคาดว่าในปี 2562-2565 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวเป็น 7.8 หมื่นล้านบาทในอนาคต