ประชุมหารือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1/2563

        วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหารือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาร่วมกัน ประกอบด้วย โครงการสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก (Thailand KISS the Word) , โครงการ Thai Herbal to China Market , โครงการ Thai Herbal Products Plus CBD in US , โครงการ Thailand Postmart ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรกรม พร้อมด้วยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี