ประชุมและลงพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม