ประชุมดำเนินการบริหารจัดการ ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ "การบูรเดลี่"