การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2565