พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยฯ กับ กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกัญชา กัญชง