ประชุมหารือการจัดตั้งร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ "การบูรเดลี่" ร่วมกับบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด