ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565