พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย และ Thailand National Day
ในงาน International Horticultural Exhibition Floriade Expo 2022