กิจกรรมงาน Authentic Thai Herbs in Daily life ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565