📣ขอเชิญ ผู้ประกอบการสมุนไพร และนักวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสุขภาพสู่ Health claim
📆ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.
📍ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
‼️ เข้าร่วมเสวนา On Site เท่านั้น