ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรที่ได้รับรางวัล Premium Herbal Products และผู้ประกอบการสมุนไพรที่สนใจ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล
ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 108 อาคารฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567
ประเด็นการประชุม
1. แผนธุรกิจที่พร้อมเติบโตสู่ตลาดสากล
2. ค้นหาและสร้างจุดขาย จุดเด่น ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและเป็นที่ต้องการของตลาด
3. สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดสากล
พิเศษ!! ศึกษาดูงานแผนธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์จริงในงานแสดงสินค้า "THAIFEX - Anuga Asia 2024"