รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอเรื่องเมืองสมุนไพรและแพทย์แผนไทยอำนาจเจริญ