กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมเปิดตัว THAI-D เล่ม 2