ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรในหัวข้อ “การส่งเสริมและส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในต่างประเทศ”

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรในหัวข้อ “การส่งเสริมและส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในต่างประเทศ”

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร