ขอเชิญผู้ประกอบการด้านสมุนไพรลงทะเบียนเข้ารับการอบรมยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพร

ขอเชิญผู้ประกอบการด้านสมุนไพรลงทะเบียนเข้ารับการอบรมยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพร ในหัวข้อ “เปลี่ยน : ธุรกิจสมุนไพร” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/33SpyFj ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย