ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมการประชุมหารือผู้ประกอบการสมุนไพร ครั้งที่1/2563

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมการประชุมหารือผู้ประกอบการสมุนไพร ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุม1 อาคาร1 ชั้น1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันพุธที่13 พย. 2562 เวลา 13.00-16.30น. ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2MWbTXx