ประชุมเชิงปฎิบัติการ โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างไรให้ถูกต้อง