ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาหารสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์