อธิบดีกรมฯ นำทีมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแบบบูรณาการโครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดสกลนคร