สรุปการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2
"สารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย"