สรุปการอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ Big Data ด้านสมุนไพร (In-House Training)

                สรุปการอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ Big Data ด้านสมุนไพร (In-House Training)การอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ Big Data ด้านสมุนไพร (In-House Training)ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. -16.00 น.ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข