ข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร ปีงบประมาณ 2565