รายนามสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ที่ได้มาตรฐานวิธีที่ดีในการผลิต