ประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานคุณภาพสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเทคโนโลยีการสกัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานคุณภาพสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเทคโนโลยีการสกัด

ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2565 (Premium Herbal Products 2022)

ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2565 (Premium Herbal Products 2022)

ประชุมเชิงปฎิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดระหว่างวิสาหกิจชุมชนและโรงงานผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชุมเชิงปฎิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดระหว่างวิสาหกิจชุมชนและโรงงานผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดระหว่างวิสาหกิจชุมชนและโรงงานผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยืทางเลือก โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 27 บริษัท ร่วมกับ 5 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาและกัญชง เกิดการเจรจาธุรกิจทั้งหมด 25 คู่ค้า โดยมีความต้องการ ใบกัญชาสด ใบกัญชา ลำต้นและรากแห้ง และสารสกัด CBD คิดเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

มาตรการการใช้พลังงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรการการใช้พลังงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่โปรโมชั่น “โปรแรงรับปีชวดลดทันที 25% ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่โปรโมชั่น “โปรแรงรับปีชวดลดทันที 25% ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “โอกาสทางการค้าในบาห์เรน และอาหรับ ขุมทรัพย์ใหม่สมุนไพรไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “โอกาสทางการค้าในบาห์เรน และอาหรับ ขุมทรัพย์ใหม่สมุนไพรไทย” สมัครได้ที่        

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรลงทะเบียนอบรมการอบรมเจาะลึกรูปแบบธุรกิจสมุนไพรไทยสู่ตลาดจีน

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรลงทะเบียนอบรมการอบรมเจาะลึกรูปแบบธุรกิจสมุนไพรไทยสู่ตลาดจีน สมัครได้ที่

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน และ SMEs รับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน และ SMEs รับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน และ SMEs รับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 โดยลงทะเบียนที่ https://www.dtam.moph.go.th/index.php?lang=th

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมการประชุมหารือผู้ประกอบการสมุนไพร ครั้งที่1/2563

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมการประชุมหารือผู้ประกอบการสมุนไพร ครั้งที่1/2563 ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมการประชุมหารือผู้ประกอบการสมุนไพร ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุม1 อาคาร1 ชั้น1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันพุธที่13 พย. 2562 เวลา 13.00-16.30น. ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2MWbTXx กำลังโหลด…