เอกสารรายงานการปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)

เอกสารรายงานการปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D) Dowload >>> เอกสารรายการการปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)

เรียนเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)

เรียนเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพรที่ได้รับรางวัล Premium Herbal Products และผู้ประกอบการสมุนไพรที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 108 อาคารฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567ประเด็นการประชุม1. แผนธุรกิจที่พร้อมเติบโตสู่ตลาดสากล2. ค้นหาและสร้างจุดขาย จุดเด่น ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและเป็นที่ต้องการของตลาด3. สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดสากล พิเศษ!! ศึกษาดูงานแผนธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์จริงในงานแสดงสินค้า “THAIFEX – Anuga Asia 2024”

การประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสู่ Health Claim วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสู่ Health.claim ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีประเด็นในการเสวนา ดังนี้ 1.การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2.การตรวจวิเคราะห์ Reference standard 3.การสงตรวจสารสำคัญ และการควบคุมคุณภาพสมุนไพร 4..การกล่าวอ้างเชิงสุขภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร ( Food with Function Claims ) ซึ่งมีผู้ประกอบการสมุนไพรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา จำนวนกว่า 90 คน และมีผู้ประกอบการร่วมขอรับปรึกษาและลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร รวมจำนวนกว่า 45 คน

ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการสมุนไพร ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)

ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการสมุนไพร ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D) Dowload >>> ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการสมุนไพร ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมุนไพร และนักวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสู่ Health Claim

📣ขอเชิญ ผู้ประกอบการสมุนไพร และนักวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสุขภาพสู่ Health claim 📆ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. 📍ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ‼️ เข้าร่วมเสวนา On Site เท่านั้น

ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 Dowload >>> ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ Dowload >>> คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 2 ปี 2567 (Premium Herbal Products 2024)

ประกาศรับสมัครผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 2 ปี 2567 ( Premium Herbal Products 2024 )