ประกาศรับสมัครผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2567 (Premium Herbal Products 2024)

ประกาศรับสมัครผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2567 ( Premium Herbal Products 2024 )

ขอเชิญลงทะเบียนจับคู่เจรจาธุรกิจ มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ขอเชิญลงทะเบียนจับคู่เจรจาธุรกิจ มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรายการสมุนไพร Herbal Champions (ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรายการสมุนไพร Herbal Champions (ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฎิบัติงานของกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฎิบัติงานของกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

กิจกรรมงาน Authentic Thai Herbs in Daily life ณ เมืองAlmere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมงาน Authentic Thai Herbs in Daily life ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565

พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย และ Thailand National Day ในงาน International Horticultural Exhibition Floriade Expo 2022

พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย และ Thailand National Day ในงาน International Horticultural Exhibition Floriade Expo 2022

ประชุมสรุปผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) ครั้งที่ 3/2565

ประชุมสรุปผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) ครั้งที่ 3/2565

ประชุมหารือการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570

ประชุมหารือการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570